Společenství Za stadionem 1167, 1168 IČO 26888742

 Výbor

  • Jiří Esendr, předseda výboru
  • Pavel Spáčil, člen výboru
  • Jakub Hušek, člen výboru

Dokumenty

Stanovy společenství

Smlouva o zajištění správ y společných částí domu

Domovní řád

Čísla plomb bytových vodoměrů

 

Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost obecné nařízení GDPR, které upravuje nakládání s osobními údaji. S ohledem na tuto skutečnost, bylo nutné ze stránek odstranit dokumenty obsahující osobní a citlicé údaje, tedy zápisy ze schůzí členů výborů SVJ. Tyto zápisy jsou k nahlédnutí v kanceláři BD v papírové podobě, kde jsou založeny. Pouze však pro členy bytového družstva Za stadionem po předchozí domluvě s p. Hlaváčovou. Kontakt zde.

 

 

Průkaz energetické náročnosti budov 1167-1168, podrobný protokol k nahlédnutí v kanceláři BD

Spotřeba tepla v GJ

   2011  2012  2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
leden   70 77 63 58 70 83 57 69 67 62  
únor   84 62 52 51 41 53 63 47 44    
březen   43 61 38 41 42 33 56 35 38    
duben   27 29 20 22 22 27 8 18 22    
květen     5 10 5 7 6   11 11    
září     12 4 3   9 5 5 6    
říjen 34 33 32 20 28 32 27 19 21 29    
listopad 59 45 47 34 41 46 46 36 37 50    
prosinec 64 74 62 54 50 67 59 60 52 57    

 

Informace

Dne 26.10.2012 byla provedena zdarma oprava dveřního stavěče vchodových dveří 1168. Opravu provedl předseda výboru.

Dne 10.8.2012 bylo provedeno svépomocí zdarma přinýtování 2ks plechových stříšek umístěných nad odpadními rourami na střeše domu. Současně byl přišroubován ochranný plech vstupních dveří vchodu 1167, který byl odtržen. Opravu provedl předseda výboru.

Dne 26.7.2012 do domu uhodil blesk a následkem indukovaného přepětí došlo ke zničení schodišťového automatu ve vchodě 1168 a ve vchodě 1167 byla zničena řídící jednotka domovního telefonu. Kromě toho bylo poškozeno několik televizorů jednotlivých majitelů bytů.

Dne 29.2.2012 byly vyměněny bytové vodoměry ve všech 24 bytech za antimagnetické typu BONEGA. Všechny jsou zabezpečeny plombou. Pokud některý majitel bytu svévolně plombu odstraní, může mu být při kontrolním odečtu stavu naúčtován zjištěný rozdíl k úhradě.

Při deštích začalo zatékat do bytu č. 12 ve vchodě 1168.
Přivolaný pracovník firmy Izolmont s.r.o. zjistil dne 23.1.2012 propálenou díru do střešní folie. Pravděpodobnou příčinou je zábavná pyrotechnika, která přistála na střeše a poškodila střešní folii.

Při pravidelné kontrole stavu bytových vodoměrů byl zjištěn podstatný rozdíl mezi součtem stavů těchto bytových vodoměrů a hlavním domovním vodoměrem. Vodoměr byl reklamován a dne 16.1.2012 byla provedena jeho výměna. Po ocejchování bylo zjištěno, že vodoměr je v pořádku. Je nutné přistoupit k výměně všech bytových vodoměrů.

V září 2011 byla provedena firmou Izolmont s.r.o. výměna oplechování stříšek nad balkony. Původně provedené oplechování zkorodovalo a zateklo do bytu ve třetím podlaží vchodu 1168. Oplechování bylo reklamováno a dodavatel rozhodl provést rekonstrukci takovým způsobem, aby již nedocházelo ke korozi plechů. Původní i nové plechy jsou z materiálu titan-zinek. Výměna oplechování je provedena v záruční době a je zdarma.

Fotogalerie: Společenství 1167, 1168