Společenství Za stadionem 1151, 1152 IČO 26887568

Výbor

  • Marek Svoboda, předseda výboru
  • Petr Stodůlka, člen
  • Michal Ondříšek, člen

Dokumenty

Stanovy společenství

Smlouva o zajištění správy společných částí domu

 

Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost obecné nařízení GDPR, které upravuje nakládání s osobními údaji. S ohledem na tuto skutečnost, bylo nutné ze stránek odstranit dokumenty obsahující osobní a citlicé údaje, tedy zápisy ze schůzí členů výborů SVJ. Tyto zápisy jsou k nahlédnutí v kanceláři BD v papírové podobě, kde jsou založeny. Pouze však pro členy bytového družstva Za stadionem po předchozí domluvě s p. Hlaváčovou. Kontakt zde.

 

Průkaz energetické náročnosti budov 1151-1152, podrobný protokol k nahlédnutí v kanceláři BD

Spotřeba tepla v GJ

   2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
leden   70 77 65 61 71 82 54 69 66 61  
únor   79 62 53 52 44 52 59 46 45    
březen   43 60 37 41 45 34 53 34 38    
duben   29 30 21 26 25 28 8 18 21    
květen     5 11 6 8 6   13 11    
září     12 4 5   8 5 5 6    
říjen 33 33 31 25 31 33 25 19 24 28    
listopad 56 45 48 37 42 44 43 38 37 45    
prosinec 62 71 62 54 53 62 55 58 52 54    

 

Informace

V druhé polovině září 2014 zateklo po deštích do bytu p. Krátkého. Dne 23.9.2014 byla závada na dešťovém svodu opravena pracovníky firmy Izolmont.

 

V roce 2013 instalována nová společná televizní anténa, která byla nasměřována na Brno. Díky tomu se zlepšil příjem stanic Prima Zoom, Óčko, Prima Love atd.

 

V květnu 2012 byla provedena firmou Hrušecká stavební spol.s r.o. výměna oplechování stříšek nad balkony. Původně provedené oplechování zkorodovalo a bylo reklamováno. Dodavatel rozhodl provést rekonstrukci za použití plechu z jiného materiálu. Výměna oplechování byla provedena v řádné záruční době a byla zdarma.