Společenství Za stadionem 1149, 1150 IČO 26310163

Výbor

  • Mgr. Hana Hanáková, předseda výboru
  • Iveta Selucká, člen
  • PhDr. Petr Dostál, člen

Dokumenty

Stanovy společenství

Smlouva o zajíštění správy společných částí domu

 

Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost obecné nařízení GDPR, které upravuje nakládání s osobními údaji. S ohledem na tuto skutečnost, bylo nutné ze stránek odstranit dokumenty obsahující osobní a citlicé údaje, tedy zápisy ze schůzí členů výborů SVJ. Tyto zápisy jsou k nahlédnutí v kanceláři BD v papírové podobě, kde jsou založeny. Pouze však pro členy bytového družstva Za stadionem po předchozí domluvě s p. Hlaváčovou. Kontakt zde.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy 1149-1150, podrobný protokol k nahlédnutí v kanceláři BD

Spotřeba tepla v GJ

   2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
leden   66 74 60 59 70 80 59 69 71 65  
únor   77 59 50 50 41 51 63 49 50    
březen   41 57 36 41 43 33 56 36 45    
duben   28 29 21 23 23 25 10 18 24    
květen     7 11 6 7 5   11 13    
září     13 4 4   10 6 4 6    
říjen 34 33 31 25 30 32 29 23 25 32    
listopad 54 45 46 36 40 46 46 40 41 50    
prosinec 59 72 59 53 52 63 60 60 56 57    


 

Informace

 

V květnu 2012 byla provedena firmou Hrušecká stavební spol.s r.o. výměna oplechování stříšek nad balkony. Původně provedené oplechování zkorodovalo a bylo reklamováno. Dodavatel rozhodl provést rekonstrukci za použití plechu z jiného materiálu. Výměna oplechování byla provedena v řádné záruční době a byla zdarma.