Společenství Za stadionem 1153, 1154 IČO 26310171

Výbor

  • Petr Růžička, předseda výboru
  • Pavel Valenta, člen výboru
  • Vladimír Jurutka, člen výboru

Dokumenty

Stanovy společenství

Smlouva o zajištění správy společných částí domu

 

Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost obecné nařízení GDPR, které upravuje nakládání s osobními údaji. S ohledem na tuto skutečnost, bylo nutné ze stránek odstranit dokumenty obsahující osobní a citlicé údaje, tedy zápisy ze schůzí členů výborů SVJ. Tyto zápisy jsou k nahlédnutí v kanceláři BD v papírové podobě, kde jsou založeny. Pouze však pro členy bytového družstva Za stadionem po předchozí domluvě s p. Hlaváčovou. Kontakt zde.

 

Průkaz energetické náročnosti budov 1153-1154, podrobný protokol k nahlédnutí v kanceláři BD

Spotřeba tepla v GJ

   2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
leden   72 79 66 59 71 81 58 68 67 68  
únor   84 64 53 51 43 53 62 46 46    
březen   46 63 38 39 45 33 55 35 41    
duben   28 30 21 22 24 25 9 18 22    
květen     5 11 6 6 5   12 11    
září     13 4 3   9 4 5 8    
říjen 37 36 32 23 30 35 27 20 23 28    
listopad 59 47 50 36 42 47 46 38 40 50    
prosinec 64 75 66 52 53 66 60 61 54 58    


 

Informace

 

V únoru 2014 provedena oprava havarijního stavu kanalizačního potrubí v suterénu 1154 - provedl p. Dubina. V průběhu opravy zjištěn velmi špatný stav celkové kanalizační sítě na sídlišti pracovníky VAK Kyjov - domluvena preventivní kontrola odtoku kanalizace. Následně řešeno s rozvojem města Kyjova.

 

Ve dnech 18.11.2013 - 19.11.2013 provedla firma Mopeco s.r.o. vyvložkování dešťových vtoků unikátní nedestruktivní metodou pomocí kompozitního materiálu FURANFLEX. Použitím této metody není nutné provádět vybourávání původní kovové roury v bytech, což je pro majitele bytů obrovská výhoda. Vložkování se provádí ze střechy a ze sklepa domu. Bohužel nebylo možné zprůchodnit 3 ze 4 svodů na požadovaný rozměr, svody jsou ucpané asfaltem. Úplně hotový je jen jeden svod. Další práce se budou moct provádět až na jaře a svody se musí nejdřív vyfrézovat, pak se teprve můžou vyvložkovat.

 

Dne 2.11.2012 byly instalovány nové plechové kryty nad odpadními rourami na střeše domu. Práce provedla firma Izolmont s.r.o.

 

Dne 18.9.2012 byl na domovní schůzi vysloven požadavek na provedení dezinsekce housenek, které lezou vchodovými dveřmi do domu. Dne 22.9.2012 byla dezinsekce provedena.

 

V květnu 2012 byla provedena firmou Hrušecká stavební spol.s r.o. výměna oplechování stříšek nad balkony. Původně provedené oplechování zkorodovalo a bylo reklamováno. Dodavatel rozhodl provést rekonstrukci za použití plechu z jiného materiálu. Výměna oplechování byla provedena v řádné záruční době a byla zdarma.