Společenství Za stadionem 1155, 1156 IČO 26888734

Výbor

  • Marek Svoboda, předseda výboru
  • Lukáš Kmínek, člen výboru
  • Andrea Leciánová, člen výboru

Dokumenty

Stanovy společenství

Smlouva o zajištění správy společných částí domu

 

Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost obecné nařízení GDPR, které upravuje nakládání s osobními údaji. S ohledem na tuto skutečnost, bylo nutné ze stránek odstranit dokumenty obsahující osobní a citlicé údaje, tedy zápisy ze schůzí členů výborů SVJ. Tyto zápisy jsou k nahlédnutí v kanceláři BD v papírové podobě, kde jsou založeny. Pouze však pro členy bytového družstva Za stadionem po předchozí domluvě s p. Hlaváčovou. Kontakt zde.

 

 

Průkaz energetické náročnosti budov 1155-1156, podrobný protokol k nahlédnutí v kanceláři BD

Spotřeba tepla v GJ

   2011  2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
leden   74 82 67 62 73 86 59 72 68 64  
únor   86 64 54 54 43 54 64 48 45    
březen   47 59 42 43 45 37 55 36 38    
duben   30 31 24 24 24 27 9 20 19    
květen     7 12 6 7 6   12 10    
září     14 4 4   10 5 5 6    
říjen 37 36 35 24 30 35 28 21 24 31    
listopad 64 50 53 37 40 48 46 40 39 50    
prosinec 65 81 65 57 53 70 61 60 54 57    

 

Informace

Začátkem měcíce září po vydatných deštích opět zateklo ve vchodě 1156 do bytu č.10. Opravu provedla firma Izolmont v říjnu 2014.

 

Ve dnech 19 a 20.11.2013 provedla firma Mopeco s.r.o. vyvložkování dešťových vtoků unikátní nedestruktivní metodou pomocí kompozitního materiálu FURANFLEX. Použitím této metody není nutné provádět vybourávání původní kovové roury v bytech, což je pro majitele bytů obrovská výhoda. Vložkování se provádí ze střechy a ze sklepa domu.

 

Dne 25.2.2013 zateklo do bytu č.12 ve vchodě 1155. Dne 1.3.2013 byla závada opravena - bylo vyměněno všech 6 krytů nad odpadním potrubím.

 

Dne 7.1.2013 byl vyměněn nefunkční vodoměr v bytě č. 7, ve vchodě 1155.

 

Dne 7.10.2012 bylo zjištěno, že těče šroubení ve sklepě vchodu 1155. Stupačka topení byla uzavřena a dne 8.10.2012 byla závada opravena.

 

V květnu 2012 byla provedena firmou Hrušecká stavební spol.s r.o. výměna oplechování stříšek nad balkony. Původně provedené oplechování zkorodovalo a bylo reklamováno. Dodavatel rozhodl provést rekonstrukci za použití plechu z jiného materiálu. Výměna oplechování byla provedena v řádné záruční době a byla zdarma.

 

Dne 23.1.2012 provedla firma Izolmont s.r.o. opravu střešní fólie v oblasti vtoku dešťové vody nad bytem č. 12 ve vchodě 1155, do kterého při dešti zateklo. Při   opravě vzniklo podezření, že zatečení by mohlo způsobit ucpání odtokové dešťové roury. Dne 6.2.2012 provedli pracovníci firmy Horák konktrolu průchodnosti roury. Bylo zjištěno, že odtoková roura je zcela průchodná.