Společenství vlastníků Kostelec 278 IČO: 04548221

Výbor

  • Miroslava Kopečná, předseda výboru
  • Petr Zbořil, člen
  • Veronika Gajdošíková, člen
  • Renata Daňková

Dokumenty

Stanovy společenství Kostelec

 

Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost obecné nařízení GDPR, které upravuje nakládání s osobními údaji. S ohledem na tuto skutečnost, bylo nutné ze stránek odstranit dokumenty obsahující osobní a citlicé údaje, tedy zápisy ze schůzí členů výborů SVJ. Tyto zápisy jsou k nahlédnutí v kanceláři BD v papírové podobě, kde jsou založeny. Pouze však pro členy bytového družstva Za stadionem po předchozí domluvě s p. Hlaváčovou. Kontakt zde.