Společenství Za stadionem 1161, 1162 IČO 26888751

Výbor

  • Bianka Koubská, předseda výboru
  • Ing. Jaroslav Sláma, člen výboru
  • Zdeněk Poláček, člen výboru

Dokumenty

Stanovy společenství

Smlouva o zajištění správy společných částí domu

 

Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost obecné nařízení GDPR, které upravuje nakládání s osobními údaji. S ohledem na tuto skutečnost, bylo nutné ze stránek odstranit dokumenty obsahující osobní a citlicé údaje, tedy zápisy ze schůzí členů výborů SVJ. Tyto zápisy jsou k nahlédnutí v kanceláři BD v papírové podobě, kde jsou založeny. Pouze však pro členy bytového družstva Za stadionem po předchozí domluvě s p. Hlaváčovou. Kontakt zde.

 

 

Průkaz energetické náročnosti budov 1161-1162, podrobný protokol k nahlédnutí v kanceláři BD

Spotřeba tepla v GJ

   2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
leden   71 80 67 62 73 84 60 70 68 63  
únor   84 64 52 55 44 54 64 50 48    
březen   44 65 38 44 45 35 57 37 40    
duben   30 32 21 25 24 26 10 20 23    
květen     6 11 6 7 6   14 13    
září     14 5 5   11 5 6 6    
říjen 37 36 33 25 32 32 29 19 26 30    
listopad 61 51 53 37 44 49 48 39 41 49    
prosinec 65 78 66 56 54 68 62 60 55 56    

 

Informace

 

V květnu 2014 byla provedena oprava odpadního potrubí ve sklepě p. Horáka. Opravu provedl p. Plotnárek, výměnou prasklého kolena.

 

Při deštích zateklo do bytu č.10 ve vchodě 1162. Oprava byla provedena pracovníkem firmy Izolmont s.r.o. dne 10.5.2013.

 

Ve dnech 13. a 14.11.2012 provedla firma Mopeco s.r.o. vyvložkování dešťových vtoků unikátní nedestruktivní metodou pomocí kompozitního materiálu FURANFLEX. Použitím této metody není nutné provádět vybourávání původní kovové roury v bytech, což je pro majitele bytů obrovská výhoda. Vložkování se provádí ze střechy a ze sklepa domu.

Dne 17.4.2012 byl do rozváděčové skříně vchodu 1162 nainstalován odečtový elektroměr, který slouží ke zjištění spotřeby elektrické energie hlavní vysílací antény internetového signálu firmy Internext 2000 s.r.o.

V září 2011 byla provedena firmou Izolmont s.r.o. výměna oplechování stříšek nad balkony. Původně provedené oplechování zkorodovalo a zateklo do bytu ve třetím podlaží vchodu 1168. Oplechování bylo reklamováno a dodavatel rozhodl provést rekonstrukci takovým způsobem, aby již nedocházelo ke korozi plechů. Původní i nové plechy jsou z materiálu titan-zinek. Výměna oplechování je provedena v záruční době a je zdarma.

Fotogalerie: Společenství 1161, 1162