Společenství Za stadionem 1147, 1148, IČO 26310104

Výbor

  • Ivana Pavlicová, předseda výboru
  • Alena Halasová, člen
  • Drahomíra Sladká, člen

Dokumenty

Stanovy společenství

Smlouva o zajištění správy společných částí domu

 

Dne 25.5.2018 vstupuje v platnost obecné nařízení GDPR, které upravuje nakládání s osobními údaji. S ohledem na tuto skutečnost, bylo nutné ze stránek odstranit dokumenty obsahující osobní a citlicé údaje, tedy zápisy ze schůzí členů výborů SVJ. Tyto zápisy jsou k nahlédnutí v kanceláři BD v papírové podobě, kde jsou založeny. Pouze však pro členy bytového družstva Za stadionem po předchozí domluvě s p. Hlaváčovou. Kontakt zde.

 

Průkaz enegetické náročnosti budovy 1147-1148, podrobný protokol k nahlédnutí v kanceláři BD

Spotřeba tepla v GJ

   2011  2012  2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
leden   73 73 63 57 67 79 54 64 66 58  
únor   81 59 51 49 40 50 59 48 19    
březen   43 60 38 40 41 32 52 32 36    
duben   27 29 21 22 21 26 9 18 40    
květen     5 10 5 6 6   8 10    
září     12 4 3   9 4 4 5    
říjen 36 32 31 22 28 33 25 19 19 27    
listopad 57 46 48 33 41 44 43 38 34 47    
prosinec 65 72 64 53 49 63 57 55 49 52    

 

Informace

 

Ve dnech 13.11. a 23.11. 2012 prováděla Hrušecká stavební spol.s r.o. opravu fasády štítu, která byla na několika místech poškozena strakapoudem. V první fázi bylo nutné otvory vyplnit polystyrenem a zalepit. Po zaschnutí podkladu se v druhé fázi aplikovala fasádní omítka. Nakonec byly na štít domu nastříkány siluety dravců.

 

V květnu 2012 byla provedena firmou Hrušecká stavební spol.s r.o. výměna oplechování stříšek nad balkony. Původně provedené oplechování zkorodovalo a bylo reklamováno. Dodavatel rozhodl provést rekonstrukci za použití plechu z jiného materiálu. Výměna oplechování byla provedena v řádné záruční době a byla zdarma.