Kontrola a čištění spalinových cest

01.02.2013 11:53

Kontrola a čištění spalinové cesty
V průběhu měsíce října 2011 probíhala v jednotlivých domech kontrola spalinových cest. Kontrolu prováděl pan Bačík Zdeněk, držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví podle Nařízení vlády 91/2010 Sb. Kontrola byla prováděna v bytech a bylo zjištěno velké množství závad. Zprávu o kontrole spalinové cesty obdržel každý majitel bytu a kopie jsou uloženy v kanceláři Bytového družstva.
Každý, kdo si nechá vyměnit starý průtokový ohřívač za nový nebo za nový plynový bojler, musí si nechat také vyvložkovat komín, viz ČSN 734201 a nechat si vyhotovit revizní zprávu revizním technikem. Neplést si revizní zprávu a zprávu o kontrole spalinové cesty.