Bytové družstvo Za stadionem Kyjov

Vítejte na stránkách Bytového družstva Za stadionem Kyjov.

Bytové družstvo Za stadionem Kyjov, vzniklo z původního 3. stavebního bytového družstva, které bylo v minulosti sloučeno s bytovým družstvem Moravan a v roce 1991 se opět z Moravanu oddělilo a vzniklo Bytové družstvo Za stadionem.
Naše bytové družstvo provádí správu a zajišťuje služby pro celkem 10 Společenství vlastníků a tím se řadí mezi středně velká bytová družstva. 9 SVJ Za Stadionem a SVJ Kostelec.
Správou se rozumí činnost podle
Smlouvy o zajištění správy společných částí domu s dalšími dodatky, kterou jednotlivá společenství s Bytovým družstvem Za stadionem Kyjov uzavřela.
Jedná se zejména o vedení účetnictví, zajišťování oprav společných prostor v jednotlivých bytových domech, zajišťování pravidelných revizí požárních hydrantů a hasicích přístrojů, zajišťování prohlídek plynových vedení a uzávěrů, zajišťování funkčnosti a oprav společné televizní antény a další.

BD má sídlo v domě Sídliště Za Stadionem 1156/13, kancelář družstva se nachází na ulici Růžová 1289 - poslední garáž.

Dotazy, závady nebo poruchy se řeší telefonicky v pracovní dny v době od 8.00 do 17.00 přes technika družstva Martina Kopřivu na tel: 777 778 522.

Od roku 2018 se zavádí služby v kanceláři BD na ulici Růžová 1289. Služby budou každou první středu v měsíci mezi 19-20.00 k vyřizování ekonomických a dalších záležitostí členů.